ความรู้ ข่าวสารทั่วไป เกี่ยวกับเส้นผม

อาการผมร่วง อาการต่อเนื่องหลังติดเชื้อโควิด 19

อาการผมร่วงจำนวนมากหลังติดเชื้อโควิด19        อาการผมร่วงจำนวนมาก หรือ ร่วงเป็นหย่อมๆ หลังติดเชื้อโควิด 19 นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาการผมร่วงหลังติดเชื้อโควิด 19 นั้นไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัสโดยตรงแต่ไป ส่งผลกระทบต่อ “สาเหตุของอาการผมร่วง” เพราะโดยปกติแล้วคนเราใน 1 วัน นั้นผมจะร่วงโดยเฉลี่ยอยู่แล้ววันละ 100-150 เส้นเป็นปกติ เพราะเป็นไปตาม “วงจรชีวิตของเส้นผม” แต่เมื่อเกิดความผิดปกติในร่างกาย เกิดความวิตกกังวล หรือ ความเครียด ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่อง ของผู้ที่ได้รับการติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งทำให้เกิดความเครียดสูง ความวิตกกังวลมากกว่าปกติ อาจจะทำให้เกิด อาการนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย วิตกกังวลและเส้นผมร่วงเป็นกระจุก หรือ เป็นย่อมๆ อาจจะทำให้เกิดผมร่วงมากกว่า 300 เส้นต่อวัน ซึ่งจะใช้ระยะเวลา อยู่ประมาณ 2 เดือนจะเห็นได้ชัดว่าเส้นผมดูบางลง เวลาหวีผม ผมจะติดตามหวีมาเยอะขึ้นมากๆ บางคนเอามือลูบธรรมดา หรือเพียงแค่จับเส้นผม ผมก็ติดตามมาแล้ว  เพราะเป็น เอฟเฟกต์ที่เราเกิดจากความเครียด ความวิตกกังวลเป็นหลัก   สำหรับแนวทางการรักษานั้น หมอแนะนำว่า…