วงจรชีวิตของเส้นผม รู้ไว้ก่อนปลูกผม

ข้อควรรู้ การเจริญเติบโตของเส้นผม เส้นผมของคนเราโดยเฉลี่ยแล้วจะมีเส้นผมประมาณ 100,000-150,000 เส้น แล้วแต่ละบุคคลแล้วแต่กรรมพันธุ์ของแต่ละบุคคล บางคนหนา บางคนบาง ขึ้นอยู่กับการดูแลและเอาใจใส่ของแต่ละคน แต่สิ่งที่เหมือนกันในมนุษย์ทุกคนคือ วงจรชีวิตของเส้นผม ซึ่งทุกคนล้วนเหมือนกัน เกิดขึ้น คงอยู่ และจากไป โดยใน 1 วันตามปกติแล้ว เส้นผมของคนเราจะร่วงประมาณ 100-150 เส้นเป็นปกติ นอกจากเกิดความผิดปกติ ซึ่งไป ตรงกับ ” สาเหตุของผมร่วง ” ซึ่งมีหลายสาเหตุ หลายปัจจัย วงจรชีวิตของเส้นผม หลักๆแล้ววงจรชีวิตของเส้นผมจะแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ตลอดช่วงชีวิตคน อธิบายได้ดังนี้ ระยะแรกของวงจรเส้นผม Anagen (ระยะเจริญเติบโต) (Growth phase) ระยะนี้ จะเป็นระยะที่เซลล์ผมเริ่มแบ่งตัวโดยจะใช้เวลาอยู่ที่ 2-8 ปี ซึ่งระยะนี้จะเกี่ยวกับกรรมพันธ์โดยตรง โดยจะสร้างผมขึ้นมาใหม่และจะผลักเส้นผมเดิมออกไป(ผมที่ไม่เจริญเติบโตแล้ว) ให้หลุดออกไป ในเฟสนี้เส้นผมจะยาวขึ้น 1 cm.ทุกๆ 28 วัน ระยะที่สอง Catagen (ระยะหยุดการเจริบโต)…

อาการผมร่วง อาการต่อเนื่องหลังติดเชื้อโควิด 19

อาการผมร่วงจำนวนมากหลังติดเชื้อโควิด19        อาการผมร่วงจำนวนมาก หรือ ร่วงเป็นหย่อมๆ หลังติดเชื้อโควิด 19 นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาการผมร่วงหลังติดเชื้อโควิด 19 นั้นไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัสโดยตรงแต่ไป ส่งผลกระทบต่อ “สาเหตุของอาการผมร่วง” เพราะโดยปกติแล้วคนเราใน 1 วัน นั้นผมจะร่วงโดยเฉลี่ยอยู่แล้ววันละ 100-150 เส้นเป็นปกติ เพราะเป็นไปตาม “วงจรชีวิตของเส้นผม” แต่เมื่อเกิดความผิดปกติในร่างกาย เกิดความวิตกกังวล หรือ ความเครียด ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่อง ของผู้ที่ได้รับการติดเชื้อโควิด 19 ซึ่งทำให้เกิดความเครียดสูง ความวิตกกังวลมากกว่าปกติ อาจจะทำให้เกิด อาการนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย วิตกกังวลและเส้นผมร่วงเป็นกระจุก หรือ เป็นย่อมๆ อาจจะทำให้เกิดผมร่วงมากกว่า 300 เส้นต่อวัน ซึ่งจะใช้ระยะเวลา อยู่ประมาณ 2 เดือนจะเห็นได้ชัดว่าเส้นผมดูบางลง เวลาหวีผม ผมจะติดตามหวีมาเยอะขึ้นมากๆ บางคนเอามือลูบธรรมดา หรือเพียงแค่จับเส้นผม ผมก็ติดตามมาแล้ว  เพราะเป็น เอฟเฟกต์ที่เราเกิดจากความเครียด ความวิตกกังวลเป็นหลัก   สำหรับแนวทางการรักษานั้น หมอแนะนำว่า…